Chico Mendes.
Chico Mendes.

> Assassinato de Chico Mendes.

Assassinato de Chico Mendes, seringueiro e presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri (AC).