Assassinato de Chico Mendes.

Assassinato de Chico Mendes.

Assassinato de Chico Mendes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri (AC).