Michael Jackson grava Thriller.

Michael Jackson grava Thriller.

Cena do videoclip de Thriller.

Michael Jackson grava o disco Thriller, o álbum mais vendido de todos os tempos.